Selasa, 24 Mei 2011

FUNGSI MANUSIA HIDUP SEMATA UNTUK IBADAH KEPADA ALLAH

"Sesungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknyaKemudian Kami kembalikan dia ketempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh,maka bagi mereka yang tidanputus-putusnya" . (Al Quran At Tin 4,5,6)
Selanjutnya Allah berfirman dalam al quran yang artinya :
" Dan tidak Aku menciptakan jin dan Manusia melainkan supaya ibadah kepada Ku". 

Jadi jelaslah, fungsi kita hidup ini agar supaya beribadah kpada Allah SWT, semata memenuhi dan menjalankan syariatnya denagan penuh keinsyafan dan ketaatan, penuh iman dn percaya kepada Rasul Ny, pada kitab-kitabnya, pada para Malaikat Nya penuh percaya pada terjadinya hari kiamat nanti, percaya bahwa Qodo' dan Qodar kepastian baik dan buruk itu semata-mata dari Allah SWT.

Tapi, berapa banyak terdapat umat manusia yang telah menyalahgunakan, mengerakkan anggota badanya pancaindranya seperti mata hanya dibuat melihat perkara maksiat dan mungkarat saja, diberi telinga cuma mendengarkan bisikan-bisikan syaithaniyah belaka, sehingga meracni dalam jiwanya. Diberi lisan tanpa pernah dibaut membaca Al Quran tidak pernah dibuat bicara yang baik menurut ajaran agama, tapi lisannya dilepaskan begitu saja dalam masalah maksiat. Diberia tangan cuma dibuat mengerjakan seseuatu yang melanggar hukum syariat pokoknya mendapat hasil yang banyak biarpun itu barang riba dan haram. Dan diberi kaki, ia segan dan berat kalau mau menuju ke masjid ketempat peribadatan, ketempat pengajian, ceramah agama dan berjuan, tapi giat dan semangat kalau melangkahkan kakinya menuju syaithaniah yang nantinya akan menggiring ke jurang neraka.